Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

OVER ONS

De website CanvasLab.nl wordt beheerd door Heleen Moes. Heleen Moes is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

ONZE GEGEVENS ZIJN

CanvasLab
Padangstraat 64A
3531 TD Utrecht
KvK: 59550600

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wanneer jij je online een contact verzoek doet of je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zal aan jou worden gevraagd om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Het versturen van de nieuwsbrief
  • Het afhandelen van jouw contactverzoek

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Wij verstrekken jouw gegevens dus op grond van jouw toestemming, conform artikel 8 sub a WBP.

MET WIE DELEN WE JOUW GEGEVENS?

Wij gebruiken Mailchimp om onze nieuwsbrieven te versturen. Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief zullen jouw gegevens opgeslagen worden op de servers van Mailchimp. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Mailchimp. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je hier (Engelstalig): https://mailchimp.com/legal/privacy/.

We gebruiken Squarespace als websitesoftware en om een contactverzoek door te sturen. Wanneer je een contactverzoek verstuurd worden jouw gegevens opgeslagen op de servers van Squarespace. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Squarespace. Meer informatie over het privacybeleid van Squarespace vind je hier (Engelstalig): https://www.squarespace.com/privacy/.

DOORGIFTE NAAR DE VERENIGDE STATEN

De servers van Mailchimp en Squarespace zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Mailchimp vind je hier (Engelstalig): https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Sqaurespace vind je hier (Engelstalig): https://www.squarespace.com/privacy/.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Mailchimp en Sqaurespace hebben voor de opslag van jouw gegevens passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Meer informatie over de beveiliging door Mailchimp vind je hier (Engelstalig): https://mailchimp.com/about/security/.

Meer informatie over de beveiliging door Squarespace vind je hier (Engelstalig): https://www.squarespace.com/terms-of-service/.

GOOGLE ANALYTICS

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

LINKS

Op onze website tref je mogelijk links aan naar externe websites. Door op de link te klikken ga je naar een website buiten CanvasLab. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- en privacyverklaring van de betreffende website.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens automatisch uit het systeem worden verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

JOUW RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via heleen@canvaslab.nl.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.